vaše další kapitola začíná tady ...

Základní škola a Mateřská škola Sviadnov

S účinností od 01. 09. 2018 vznikají dvě nové příspěvkové organizace Obce Sviadnov s názvem:

Základní škola J. Šlosara Sviadnov, se sídlem Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov
od 01. 09. 2018 jmenovaná do funkce ředitelky základní školy: Mgr. Ludmila Sládečková 

Mateřská škola Pohoda Sviadnov, se sídlem Na Drahách 169, 739 25 Sviadnov
od 01. 09. 2018 jmenovaná do funkce ředitelky mateřské školy: Pavla Tvrdoňová

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY.

Vzdělání je ta nejsilnější zbraň, kterou lze změnit svět.